Kurden Anas Malla gripen i Syrien

Kurden Anas Malla, som tidigare hungerstrejkat utanför flyktingförläggningen i Gävle, har gripits av syrisk polis.

Det står nu klart att den syriske kurden Anas Malla greps av syrisk polis omedelbart efter avvisningen från Sverige den 22 juli. Mallas öde har efter detta datum hittills varit okänt, men hans advokat Tryggve Emstedt har hela tiden hävdat att Mallas skulle få problem i Syrien till följd av sin etniska tillhörighet.
Kriminalvårdsstyrelsens rapport från avvisningen visar nu att Mallas omhändertogs av flygplatspolisen omedelbart vid ankomsten till Damaskus. Han har därefter inte hörts av.
Anas Malla var en av de kurder som hungerstrejkade utanför migrationsverket i Gävle, i protest mot avvisningen av kurder till Syrien.