Ny myndighet för EU-frågor inrättas

En ny myndighet ska inrättas för att bidra till debatt om EU-frågor, föreslår statliga 2004-kommittén. Myndigheten ska fördela fem miljoner kronor årligen till olika projekt om EU. Kommittén är dock oenig.

Folkpartiet tycker inte att det är myndigheters sak att skapa debatt. Engagemanget för EU ska inte styras uppifrån, anser folkpartiets representant i kommittén, Karin Granbom. Hon tar därför avstånd från majoritetens förslag.

– Vi liberaler anser att samhällsdebatten ska vara fri och obunden och att det inte ska vara myndigheter och andra offentliga organ som ska initiera eller möjliggöra debatten, säger hon.

Förslaget har brett stöd
Sluta strunta i EU, rubricerar kommittén sitt förslag som överlämnas till regeringen på torsdag. Förslaget stöds i stort av alla partier utom folkpartiet.

Intresset för EU i Sverige är lojt. Det senaste EU-valet är en manifestation för denna likgiltighet. I söndags höll statsminister Göran Persson sitt första tal efter parlamentsvalet utan att överhuvudtaget nämna EU, vilket han fått kritik för.

Nu vill alltså den statliga 2004-kommittén att Sverige ska få en permanent EU-myndighet som varje år fördelar fem miljoner kronor till olika projekt med anknytning till EU.

Alla partier ska ingå
I myndighetens styrelse skulle samtliga partier vara representerade enligt förslaget, men i sista hand är det regeringen som avgör hur en myndighets styrelse är sammansatt.

Folkpartisten Karin Granbom anser därmed att det finns en risk att myndigheten inte blir oberoende.

– Vi anser inte att det är så att regeringen ska utse till exempel styrelseledamöter som då ska kunna rikta pengar i en riktning som de tycker är lämplig.

”För lite Europadebatt i Sverige”
Moderaternas vice ordförande, Gunilla Carlsson, sitter i 2004-kommittén för sitt parti. Hon menar att ingen information är objektiv, oavsett var den kommer ifrån.

– Informationen som då skulle komma någon annanstans ifrån kommer vara filtrerad genom partier eller intresseorganisationer. Jag tror, utifrån vad vi sett från bland annat Danmark, att det finns anledning för en permanent bas för att initiera och driva på Europadebatten. Det stora problemet i Sverige idag är att vi har för lite Europadebatt och att det inte finns de här mötesplatserna, säger hon.

Margit Silberstein
margit.silberstein@sr.se