Härnösand/Västernorrland

Landstingsanställda lär sig jobba smartare

1:17 min

Jobba smartare är temat för en landstingskonferens idag där olika verksamheter berättar om hur de testat nya sätt att jobba för att förbättra på sin arbetsplats.

Idag berättar de olika verksamheterna för varann för att sprida goda exempel som kanske kan provas även på andra håll.

Den opererande verksamheten på Sollefteå sjukhus har berättat hur man lyckats öka nyttjandegraden i operationssalarna t ex genom att börja operera tidigare på morgnarna, samtidigt som man minskade slöseriet med patienternas tid genom att slippa göra ständinga ombokningar.

Från länssjukhuset har man berättat om den samordnade vårdplaneringsprocessen och Ånge Vårdcentral har berättat hur man samarbetar kring Folkhälsa.

Lean är inte mean betonades i en av presentationerna som handlar om arbetssättet Lean som man talat mycket om inom landstinget på senaer tid.. Exemplet kom från en kirurgavdelning på Norrlands universtitetssjukhus i Umeå. Genom att tänka smart och t ex sortera och systematisera utrustning och förbrukningsmaterial så kan man både springa mindre och ge patienterna en säkrare vård, sades från Umeå.

På eftermiddagen kommer ett exempel från Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik där kuratorsmottagningen utvecklats till ett psykosocialt team.

– Vi ska berätta hur vi har jobbat och kanske entusiasmera andra att jobba på liknande sätt, säger kurator Eva-Marie Sundström.

– Men är det inte tungt att ha krav på sig att hålla på med förbättringsarbete samtidigt som vården ska spara och personalen har minskat kraftigt?

– Det görs ständigt ett förbättringsarbete inom vården. Men det skulle säkert uppfattas som jobbigt om man som ledning gick ut och ställde kravet på förbättringsarbete. Men här handlar det om egna initiativ, de här projekten kommer från medarbaterna själva, säger Jonas Appelberg från Forskning och Utbildning på Ledningsstaben.

-- Det är jättesvårt med ett top down tänkande där man komenderar ett förbättringsarbte Det handlar om att ledningen ska stimulera och ge förutsättningar till personalen att förbättra så att vardagen ska fungera bättre.