Mer EU-stöd med tydliga krav

1:53 min

EU förändrar sitt ekonomiska stöd till unionens närliggande länder. Framöver ska Egypten, Ukraina och fjorton andra länder kunna få mer bistånd och annat stöd från EU, om länderna förbättrar sina demokratiska system.

Beskedet lämnades av EU:s utrikeschef Catherine Ashton idag.

– Länder som väljer att göra snabbare och mer långtgående reformer ska också få mer ekonomiska resurser från EU för att nå sina mål. Det sa Catherine Ashton när hon idag presenterade sitt förslag till EU:s nya så kallade grannskapspolitik.

Ashton vill att EU framöver ökar sitt ekonomiska stöd till 16 grannländer i öst och syd. Fram till 2013 handlar det om en ökning med 11 miljarder kronor, eller drygt 20 procent mer än det stöd som redan är beslutat (ca 51 miljarder kronor).

EU:s stöd kommer i form av bistånd, men också i form av förbättrade möjligheter för företag i till exempel Egypten eller Georgien att exportera varor till Europa.

Dessutom ska grannländerna få möjlighet till ännu större lån till olika utvecklingsprojekt, genom Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken, EBRD.

Men EU ökar också kraven på de som får stöd. Det ska bli mer för mer, som Catherine Ashton uttrycker det - alltså mer EU-pengar till de grannländer som gör mer för att till exempel bekämpa korruption, öka mediefriheten och förbättra den demokratiska kontrollen över militär och säkerhetsstyrkor.

I bakgrunden finns också den just nu så känsliga frågan om migration. EU-kommissionen vill kunna använda möjligheten till visumfrihet till EU som morot för länder att genomföra till exempel demokratiska reformer.

Men flera av EU-ländernas regeringar är minst sagt tveksamma till att minska på visumtvånget för personer från länder som Marocko och Jordanien.