Bättre klotterbevakning

Efter det senaste klotterangreppet har Gamla Uppsalabuss i Uppsala beslutat att sätta in bättre bevakning för att förhindra att stadsbussarna på natten utsätts för klotter.

Det svåra angreppet natten mot i går visar att det är en nödvändig åtgärd, säger Gamla Uppsalabuss tekniske chef Tage Wiippola.

Det är angreppet natten mot i går som fått Gamla Uppsalabuss att reagera. Då utsattes 25 av Uppsalas stadsbussar för kraftig nedklottring då dom stod uppställda på Gamla Uppsalabuss område vid Kungsgatan. En stor del av gårdagen fick ägnas åt saneringsarbete för att få bussarna i skick igen. Bussarna står inte nattetid inom en säkrad inhägnad med taggtråd, men efter det senaste angreppet har alltså Gamla Uppsalabuss ledning fattat omedelbart beslut om förbättrad bevakning. Klottret kostar varje år Gamla Uppsalabuss stora pengar.