Regleringar för internet på G8:s dagordning

1:49 min

Den franska presidenten Sarkozy hoppas att G8-länderna ska enas kring vad han kallar "ett civiliserat internet". Nya regleringar, med andra ord. I dag inleder de mäktiga länderna i G8-gruppen ett toppmöte i den franska kuststaden Deauville.

Några grupper herrar och ett par damer spelar boule på stranden här i Deauville. Bakom dem tornar stadens gamla casino upp sig. Putsen på den en gång ljusa fasaden är mörknad och sprucken.

En dryg kilometer härifrån samlas i dag G8-gruppen, en gång världens maktcentrum. I dag en samling av den gamla världens länder, där dagens ekonomisk-politiska jättar inte får vara med.

Kina, Indien och Brasilien saknas till exempel när ledarna för USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Kanada samlas. Må vara i sällskap av Japan och Ryssland.

I går attackerades G8:s datoriserade informationssystem av datahackers.

Det var en förtida reaktion på det president Sarkozy vill ska bli ett rungande resultat av mötet: en överenskommelse om att internet ska regleras.

Eller som Sarkozy själv uttrycker det: en överenskommelse om "ett civiliserat internet".

Samtidshistorien har dock satt käppar i hjulet för president Sarkozys dagordning. En sexanklagad ordförande för Internationella valutafonden, en japansk kärnkraftskatastrof och en demokrativåg över Frankrikes nordafrikanska grannar har knuffat ner internetfrågan ordentligt i intressehierarkin.

Inte blir det bättre av att just informationsfriheten på internet har spelat en avgörande roll i samtliga av dessa samtidshistoriska milstolpar.