Föreningslivet ska rädda ungdomarna i Vivalla

Om man ska lösa problemen bland barn och ungdomar i vivalla måste man ta hjälp av fritids och föreningslivet. Det säger Göran Sandahl som är förvaltningschef för Kultur och Medborgarförvaltningen i Örebro.

Vi har tidigare berättat att personal, ideella organisationer och politiker i Vivalla är kritiska till hur den nya kommunorganisationen försvårar samarbetet i vivalla och gör det svårare att arbeta med barn och unga som har problem.

Men det här håller inte Göran Sandahl med om. Problemet är inte den nya organisationen utan att man inte har lärt sig att hantera kommunens krympande resurserna, säger han. Och hans förslag för att komma tillrätta med problemen är att ta hjälp av det civila samhället.

Göran Sandahl tycker att kommunen måste satsa på att stötta fritids och föreningsliv, eftersom ger positiva ringar på vattnet och positiv spridning och minskar risken för ohälsa i ett område.