Risk att nytt radiosystem inte införs

Räddningstjänsterna i 40 av 50 tillfrågade kommuner uppger att de är mycket tveksamma till att ansluta sig till radiosystemet Rakel.

Så nu finns en uppenbar risk att det nya nationella radiosystemet som var tänkt att vara gemensamt för flera myndigheter, bland andra räddningstjänst och polis, inte kommer att fungera.

Det säger konsult Lars Berg,som har utrett hur kommunerna i bland annat Blekinge ställer sig till Rakel.