Vandalutställningen fortsätter ?

Den uppmärksammade utställningen om vandalerna, som invigdes i Värnamo i helgen, kanske flyttas till Stockholm i höst.
Diskussioner pågår med Historiska muséet om en fortsättning i Stockholm efter att den avslutats i Värnamo i slutet av augusti. Den världsunika utställningen har bland annat fått låna föremål från British Museum, Historiska muséet i Algeriet och Vatikanstaten. Aldrig tidigare har en liknande utställning gjorts om vandalerna