Tuffa krav på Grekland när ekonomin ska räddas

1:28 min

Nu kommer fler detaljer kring de krav som långivarna och framförallt en rad europeiska politiker har ställt gentemot Grekland. Kraven betyder i praktiken att Grekland ställs under ett slags förmyndarskap.

Just nu sker intensiva politiska förhandlingar i Grekland där den hårt pressade regeringen försöker att åtminstone få det största oppositionspartiet, det konservativa partiet Ny Demokrati, att ändra sig och ge stöd till regeringens privatiseringsplaner av statliga bolag.

Men det är oerhört tuffa krav som ställts från långivarna som uttryckt tydligt att man inte litar på att regeringen kan klara av privatiseringen på egen hand, utan vill skapa ett internationellt styrt organ. Utländska banker ska vara involverade och ska sköta om privatiseringen.

Detta har varit känt sedan tidigare, men inte alla detaljer, till exempel att man vill att detta organ ska genomföra en rad omstruktureringar av företag för att göra dem mer attraktiva för köpare.

I korthet betyder det bland annat effektivisering och uppsägningar. Detta ska alltså skötas av utlänningar och dessutom ska pengarna som privatiseringen ger sättas i en fond som visserligen ägs av den grekiska staten men som också den kontrolleras av IMF och Europeiska centralbanken.

I praktiken kan fonden ses som en slags pant till långivarna. Det här är krav som är oerhört känsliga i ett läge när majoriteten av grekerna redan under de otaliga demonstrationerna och strejkerna anklagat regeringen för att sälja ut landet.