Bakgrund Serbien: Europas mest eftersökte man

Ratko Mladic har lyckats hålla sig gömd, eller kanske snarare har gömts undan, de gångna 16 åren. Efter Daytonavtalet, fredsavtalet mellan serber, kroater och muslimer, från hösten 1995 har Ratko Mladic varit efterlyst för att utlämnas till krigsförbrytardomstolen i Haag.

Ratko Mladic ledde fördrivningen av kroater från de serbdominerade delarna av Kroatien under de jugoslaviska krigens början. Senare blev han chef över den Bosnienserbiska armén och ledde den fleråriga belägringen av Bosniens huvudstad Sarajevo. Under sommaren 1995 beordrade han inmarschen i den muslimska enklaven Srebrenica, där mellan sju och åtta tusen män och pojkar över 15 år massakrerades.

De här två händelserna är de viktigaste åtalspunkterna mot honom i en kommande rättegång.

Direkt efter krigsslutet 1995 levde Ratko Mladic relativt öppet, trots att han var efterlyst. Han kunde ses på fotbollsmatcher och i Belgrads caféer och restauranger och sågs av många serber som en krigshjälte. Han bodde i en av militären kontrollerad stadsdel i Belgrad och den allmänna åsikten var att ett gripande skulle bli både svårt och blodigt, eftersom han levde under militärt skydd.

När så Bosnienserbernas president Radovan Karadzic kunde gripas i Belgrad och senare även en av Mladic närmaste män mötte samma öde - ja, då drogs tumskruvarna åt. Synen på honom förändrades ju mer serberna fick veta om vad som verkligen hade skett under krigen. Mladic gick helt under jorden och mängder av rykten florerade. Många trodde att han hade flytt till Ryssland, andra att han redan var död och några att han hade tagit sin tillflykt till ett kloster och levde som munk.

Serbien kan nu avsluta ett plågsamt kapitel i nutidshistorien och på allvar fokusera på en försoningsprocess med de forna fienderna i Bosnien och Kroatien.