Öland

Strokedrabbad nekas hemtjänst i semesterhus

2:05 min

Nacka kommun nekar en 75-årig kvinna som bor på Danvikshems äldreboende hemtjänst i sitt hus på Öland i sommar. Kommunen tycker att det blir för dyrt att betala hemtjänsten och vill få saken prövad i domstol.

Kvinnans dotter Charlotte Norlin fick kommunens besked för en vecka sedan och hon blev förtvivlad:

– Jag vet ju vad det betyder för vår mamma att få komma till Öland och sitt sommarställe

Hur har din mamma reagerat?

– Det har vi väl inte riktigt velat berätta till fullo... eftersom vi fortfarande hoppas. Jag har ju överklagat det här beslutet men, ja, det skulle ta död på henne helt enkelt. Hon skulle inte orka längre tror vi...

För fem år sedan fick Charlottes mamma en stroke som gjorde henne svårt rörelsehindrad, men hon kan prata och hennes intellekt är det inget fel på. Efter stroken flyttade hon upp till sina barn i Stockholm men har fortsatt att resa på semester till huset på Öland. Hemtjänst har hon fått av Borgholms kommun.

Men i maj ändrades socialtjänstlagen. Då slog man fast att det är hemkommunen som ska betala hela omsorgen som en person fått beviljad när han eller hon reser till en annan kommun på semester.

Men lagtexten är luddig och skriver inte ut om villkoret också gäller de som bor i särskilt boende, som ett äldreboende exempelvis, där det finns tillgång till omsorg dygnet om.

Nacka väljer att tolka det så att de som har beviljats hemtjänst får fortsatt stöd när de reser bort, men att de som bor i särskilt boende får avslag.

Anledningen är att lägenheten på äldreboendet fortsätter att kosta pengar samtidigt som kommunen får betala för insatserna på sommarstället. Enligt Harriet Holmgren, biträdande enhetschef på äldreenheten i Nacka kommun skulle det handla om orimliga kostnader:

– Beviljar man det här i ett fall så måste man ju också ge till andra som lever i liknande förhållanden, säger hon.

Vad skulle krävas för att ni skulle ändra er?

– En rättslig prövning av det här skulle ju ge en vägledning till hur kommuner både Nacka och andra kommuner skulle behandla det här, säger hon.

Men Charlotte Nolin har ingen förståelse för Nacka kommuns sätt att resonera:

– För mig är det helt obegripligt hur Nacka kommun kan göra såhär och jag har väldigt svårt att se att det skulle ha något stöd i lagen. Likaså när det gäller mänskliga rättigheter för funktionshindrade i FN, så strider det mot det i allra högsta grad.

Nacka kommun har hittills bara fått in en ansökan från en kommunmedborgare som bor i särskilt boende och det är Charlottes mamma.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se