Livsmedelsverket oroas av smittspridning

1:44 min

I Sverige har minst tio personer hittills blivit allvarligt sjuka av ehec-bakterier. På Livsmedelsverket oroas de nu av smittans utveckling.

– Ja, det är allvarligt, säger Jan Sjögren, chef på kontrollstödsenheten.

Vad vet ni om det här nu?
– För tillfället så avvaktar vi mer information från de tyska myndigheterna. Vi vet att det är tre partier av gurkor som har smittan. Men vi vet inte ännu om de här gurkorna har importerats till Sverige.

Skulle det också kunna vara något annat som är orsak?
– Det är inte alldeles omöjligt. Man kan inte utesluta det. Så vitt jag förstår har ju den här spårningsprocessen bara börjat, så det kan ju finnas någonting annat.

Minst tio svenskar har blivit allvarligt sjuka och betydligt fler tros har smittats men inte ha blivit så sjuka att de behövt åka till sjukhus. Eftersom det tar ett tag innan symptomen – bland annat blodiga diarréer och buksmärtor – uppträder kan ännu fler visa sig vara smittade.

Smittskyddsinstitutet har uppmanat sjukvården att ta särskilda prover när personer med de här symptomen söker vård. Sjukdomen smittar också från person till person.

Livsmedelsverket är berett att ingripa, enligt Jan Sjögren.

– Är det så att vi får rapporter att smittade partier importerats till Sverige så kommer vi att ta kontakt med de kommunala kontrollmyndigheter som har ansvar för sina respektive företag, sen får man stoppa produkterna, säger han.

Görs det någon annan typ av kontroller också att grönsaker som kommer hit?
– Nej, inte särskilt på grund av den här incidenten.

Görs det kontroller annars, allmänt, från kommunernas sida?
– Ja, det sker naturligtvis en normal livsmedelskontroll. Men det sker naturligtvis ingen särskild importkontroll av vegetabilier från EU, vi har ju en fri marknad i det avseendet.