Tyskar avråds äta råa grönsaker efter smittlarm

1:55 min

Forskare säger sig nu ha lokaliserat åtminstone en av smittkällorna till utbrottet av ehec-infektioner i framför allt Tyskland. Över 600 människor i Tyskland har insjuknat och minst tre har mist livet efter att ha smittats av bakterien. Även i Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien har människor tvingats söka sjukhusvård.

Detektivarbetet i de drabbades kylskåp gav resultat. Forskarna har slagit fast att gurkor importerade från Spanien var förorenade med ehec-bakterier.

Men tills man är säker på att det inte finns några fler källor till smittan så avråder myndigheterna från att äta råa gurkor, tomater och sallad i norra Tyskland, som är den delen av landet som har drabbats värst.

Vi fortsätter att ta prover tills vi har uteslutit andra smittkällor, sa Cornelia Prüfer-Storcks, hälsominister i Hamburg.

Minst 214 av de omkring 600 som har insjuknat hittills har fått livshotande komplikationer, som akut njursvikt.

Tre döda har hittills bekräftats, men läkare misstänker att ehec-bakterien är den verkliga orsaken bakom betydligt fler dödsfall.

Det som är ovanligt är att det framför allt är vuxna kvinnor som insjuknar och inte barn, som brukar drabbas vid liknande utbrott.

Ehec är en variant av e-coli-bakterien. Medan e-coli finns i magen på människor så förekommer ehec hos idisslare.

Människor får i sig ehec-baketerier från dåligt tillagat kött, opastöriserad mjölk och, som i det nu aktuella fallet, via grönsaker och frukt som har gödslats med till exempel kogödsel och sedan inte tvättats ordentligt.

Forskare här i Tyskland säger sig aldrig ha varit med om ett lika allvarligt utbrott, varken i Europa eller på den amerikanska kontinenten.

Oppositionen kräver att regeringen inrättar ett kriscentrum, men det tillbakavisas av Tysklands hälsominister.

Han ger i stället de vanliga råden för att undvika smitta: tvätta händerna ofta, skölj frukt och grönt noga och gå genast till läkaren vid minsta tecken på blod i avföringen.