Sverigedemokraterna backar

Sverigedemokraterna backar med två procentenheter till 4,2 procent, i en opinionsundersökning gjord av DN/Synovate.

Förändringen är den enda som är statistiskt säkerställd.

Synovates opinionsanalytiker Niclas Källebring tror att nedgången för Sverigedemokraterna är tillfällig, och att det kan vända om partiet åter hamnar i mediernas rampljus.

Drygt 2 700 personer tillfrågades i undersökningen.