WTO-uppgörelse betydelselös för bönder

Det kommer att ta lång tid innan de svenska bönderna märker av den handelsuppgörelse som världshandelsorganisationen WTO beslutade om i helgen. Den bedömningen gör både Jordbruksverket och LRF.

Uppgörelsen innebär slopade exportstöd och sänkta tullar.

– Jag känner mig inte orolig. Dels kommer det att ta tio till femton år innan det träder i kraft, sen så är EU:s nya jordbrukspolitik helt i linje med det här, säger lantbrukaren Sven Nyemad i Lalleryd utanför Jönköping.

Det här kommer inte få några direkta avtryck?

– Nej, inte mer än EU:s nya jordbrukspolitik kommer få. Den leder till en ökad igenplantering av åkermark, säger han.

Går i linje med EU:s politik
När WTO i söndags fattade beslut om bland annat slopade exportstöd och sänkta tullar för att ge en mer rättvis världshandel så var det i linje med det som EU redan beslutat om i sin nya jordbrukspolitik. Den innebär att bland annat många av direktstöden försvinner.

Sven Nyemad i Lalleryd räknar för sin del inte med några effekter på många år.

Samma uppfattning har både Jordbruksverket och Lantbrukarnas egen organisation LRF. Helgens överenskommelse var bara en slags ram som sen ska fyllas med detaljer i kommande förhandlingar, och det kommer att ta lång tid, menar man.

Caroline Trapp som är ordförande i LRF menar att det svenska lantbruket genom EU:s reformer redan är inställt på en hårdare konkurrens.

– Vi har ju alldeles nyss fått EU-reformer som ligger i linje med vad WTO har kommit fram till. De reformerna innebär en tuffare situation för svenskt jordbruk.

WTO har tvingat EU till reformer
Samtidigt kan man säga att det är WTO som gjort att EU tvingats reformera sin jordbrukspolitik. För svenska bönder är det två områden som Caroline Trapp pekar ut; mjölk och socker, där lönsamheten kommer att sjunka radikalt om inget görs.

– För närvarande kan man säga att de mest uttalade produkterna där reformen av EU-systemet har legat sent. Kött och spannmål är reformerat tidigare, där har anpassningen redan skett, säger LRF:s ordförande Caroline Trapp.