Ensamt bevakningsfartyg i Vänern inte nog

Kustbevakningens enda fartyg i Vänern har ensamt svårt att hinna med bevakningen till sjöss, sedan Vänerns polisbåt togs bort för ett par år sedan.

- Det har blivit sämre sedan vår samarbetspartner polisen försvann i Vänern. Det säger vakthavande befäl Christer Larsson på kustbevakningens ledningscentral till Sveriges Radio Väst.

Fartöverträdelserna i Vänern har blivit många fler, säger Larsson. Det finns också rapporter om ökat sjöfylleri.