Fosforn kan ta slut om 60 år

1:51 min

Mineralbunden fosfor, som är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel och utvinns ur gruvor världen över, kommer att börja ta slut om 60 år, visar nya uppskattningar från forskare.

Fosfor är ett oersättligt ämne för allt som växer. Utan extra tillsats av fosfor kan bönderna inte massproducera mat. Europaparlamentariker Lena Ek (C) menar att den sinande fosforn i gruvorna kommer att få globala konsekvenser.

– Med en ökande befolkning kommer det att bli oroligheter som vi inte har sett tidigare, det är ett mycket allvarligt problem, säger Lena Ek.

En kommande brist på fosfor i världens gruvor gör att priserna på mineralgödsel och globala matpriser stiger kraftigt, vilket i sin tur kan leda till matkravaller, svält i de fattigaste länderna och politiska oroligheter och krig.

Nya uppskattningar har nu gjorts av det globala forskningsinitiativet GPRI, och forskarna menar att det oersättliga ämnet troligen börjar ta slut redan om ett halvt sekel, någon gång kring 2070-talet.

Genom att undersöka information från regeringar och gruvindustri som är tillgänglig för allmänheten, så kan forskarna göra uppskattningar av hur mycket fosfor det finns kvar i gruvorna världen över.

Men den globala matsäkerhetsorganisationen IFDC menar att det är 300 till 400 år kvar innan fosforn sinar.

Problemet är att det inte finns något oberoende övervakningsorgan för den globala fosforfrågan, menar Arno Rosemarin, en av forskarna som varnar för en kommande brist på fosfor.

– Det finns ingen neutral källa för hur mycket fosfor det finns kvar. Vi behöver en konvention, en övervakningsplattform. Varken EU eller FN har tagit ställning, konstaterar Rosemarin.

Men enligt Europaparlamentariker Lena Ek börjar EU-maskineriet sakta sättas i rullning för att diskutera fosforfrågan:

– Första målet är faktiskt att beslutsfattare ska veta om att vi är huvudstupa på väg till en svår bristsituation för ett väldigt viktigt ämne, för den kunskapen finns inte i dag.

Referens:
Cordell D et. al. The sustainability reveiw, Issue two, Research, Volume two. Länk: http://www.thesustainabilityreview.org/2011/04/peak-phosphorus-the-crunch-time-for-humanity/

Följ med på en spännande resa med fosforn från en fosforgruva i Finland till en svensk åker, och hör mer om lösningen på en eventuell fosforkris i måndag 30 maj kl 12.10 i P 1.

Läs mer: