Säkerhetens pris

2004 fick ett antal spektakulära rymningar debatten att rasa, om svängdörrar på de svenska fängelserna. Kriminalvården skulle göra en nysatsning på säkerhet.
Idag, 7 år senare, har rymningarna nästan upphört.  Elstängsel, kameror, kontroller och striktare permissionsregler har fått rymningarna att minska med 88% sedan 2003.
Men vad blev priset - för rymningssäkerheten?

-Nästa gång det smäller i ett svenskt fängelse då kommer vi att ställa oss frågan: Varför gjorde vi så här? Varför gick vi så långt? Varför var det ingen som tänkte på konsekvenserna av hermetiseringen av de svenska fängelserna?
Det säger Roald Nilssen på fackförbundet SEKO som under många år följt utvecklingen av de nya säkerhetsrutinerna på svenska fängelser. 

- Finns det ingen chans att rymma, ens i tanken, det är då man tappar allt, säger Christer Karlsson, ordförande för KRIS, de kriminellas revansch i samhället.

Han är orolig för att de fångar som idag släpps ut ur svenska fängelser är sämre förberedda för att bli en del av samhället utanför på grund av de striktare regler som idag finns för kontakter med utsidan under tiden man sitter av sitt straff. Det har också blivit svårare för KRIS representanter att komma in på fängelserna.

Men vad var då drivkraften bakom de stora förändringar som gjorts sedan 2004?
Magnus Hörnqvist, docent i kriminologi vid STockholms universitet, menar att det aldrig funnits svängdörrar i den svenska kriminalvården.

- Det är den politiska agendan mer än situationen på de svenska fängelserna som styr debatten menar han.

Detta är det tredje programmet i Tendens temaserie Säkerhetens pris.  

Research: Michell Grönlund

______________________________________________________________________