Enigt KU riktar kritik mot Eskil Erlandsson

2:17 min

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kritiseras av ett enigt konstitutionsutskott för att han flera gånger felaktiga hävdat att han skulle ha lämnat ett uppdrag till Jordbruksverket när verket egentligen redan arbetade med frågan, erfar Ekot.

Regeringen kritiseras också för en uppgörelse om utsläpp i Östersjön och för hanteringen av EU:s datalagringsdirektiv.

Riksdagens konstitutionsutskott granskar regeringens och statsrådens agerande och i årets granskning som offentliggörs på tisdag har regeringspartierna och oppositionen enats om kritik mot ministrarna på tre områden.

I valrörelsen, när minkfarmer kritiserades, så stod det på regeringens hemsida att dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson gett Jordbruksverket i uppdrag att se över minkfrågan och ta fram en åtgärdsplan.

Samma uppgifter spreds i medier och via Erlandssons skriftliga frågesvar till riksdagen.

Men KU:s utredning visar att Jordbruksverket redan hade den uppgiften och inte hade fått något nytt uppdrag av Erlandsson vid ett möte i augusti. KU är kritiskt till att ministern spritt en felaktig bild av vad som hänt och skriver: "Utskottet anser att tydliga fel har begåtts och förutsätter att det inträffade inte kommer att upprepas".

Under utredningen har KU också upptäckt att någon hos Eskil Erlandsson ändrat gamla dokument på regeringens hemsida så att Erlandssons förra titel jordbruksminister bytts mot den nuvarande - landsbygdsminister.

Utskottet konstaterar att om något är fel i en webbtext så ska det korrigeras genom en rättelse vid sidan av, inte genom att originaltexten ändras så att den ger en felaktig bild av vad som från början stod i dokumenten på regeringens hemsida.

Ett enigt KU kritiserar också regeringen för att inte ha infört EU:s datalagringsdirektiv i tid. Det skulle enligt EU:s regler redan ha genomförts och EU-domstolen har fällt Sverige för förseningen så det är klart att reglerna inte följts.

KU är också överens om att regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson agerat felaktigt i samband med ett avtal om minskning av svavelutsläppen i Östersjön.

Regeringen fattade aldrig något beslut om avtalet som automatiskt trädde i kraft när regeringen inte sade nej till det.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har tillsammans majoritet i KU och de fyra partierna är överens om att regeringen övertolkat ett EU-direktiv när den slagit fast att nya tjänster från Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion måste förhandsprövas.

Regeringspartierna ifrågasätter inte regeringens agerande på den punkten.