Lagändring kan stoppa bluffakturor

Post- och telestyrelsen, PTS, vill ändra postlagen för att stoppa bluffakturor.

Idag måste Posten och andra brevföretag distribuera brev som saknar porto eller är för lågt frankerade. De som skickar bluffakturor utnyttjar detta.

PTS vill ändra lagen så att de som delar ut brev inte behöver befatta sig med felfrankerad post. Det skriver Svenska Dagbladet.

Lagförslaget är ännu inte klart, men det kommer att skickas till näringsdepartementet i slutet av augusti.