Färjelinje till Polen nästa år

En färjeförbindelse mellan Gotland och Polen kan bli verklighet nästa år.

I tre dagar har Polens konsul på Gotland, Inger Harlevi, haft ledningen för rederiet Polferries här på besök och på onsdagen informerades kommunledningen om planerna.

Ett par gånger om året ska det bli möjligt för gotlänningarna att kunna resa direkt till Polen från Gotland och upptäcka hur underbart Polen är, men det blir inga reguljära direktturer. Polferries går redan idag mellan Nynäshamn och Gdansk så det är på den rutten som det skulle vara möjligt att anlöpa även Visby. Dessutom planerar man ett samarbete med Destination Gotland. Tidigare har ju flera rederier gjort försök att starta trafik mellan Gotland och andra Östersjöländer, men misslyckats. Men den här gången är nog förutsättnigarna bättre, hoppas Inger Harlevi, Polens konsul på Gotland: Dessutom kommer det att ordnas en polsk vecka på Gotland nästa sommar. Och kyrkogården i Lärbro där det finns ett 30-tal gravar med kvarlevorna från polska koncentrationslägerfångar kommer att få en minnestavla

Inger Harlevi efterlyser nu äldre personer i Klintehamn som har minnen av den båt med polska flyktingar som kom dit den andra oktober 1939.