Sverige stoppar norska snabbtåg

Sverige sätter stopp för Norges planer på höghastighetståg till Europa, säger den norske tågutredaren Tom Stillesby till Aftenposten.

Norge vill ha höghastighetståg till Europa, men Sverige stoppar planerna. Svenskarna vill inte bygga om spåren för att klara toppfarten på 330 kilometer i timmen.

Norska politiker vill att sträckan Oslo-Göteborg i en första etapp byggs om för att klara höghastighetståg.

Tanken är att linjen senare ska utsträckas till Köpenhamn. Men i Sverige finns inget intresse för att bygga om varken linjen Oslo-Göteborg eller linjen Oslo-Stockholm efter de norska önskemålen, enligt besked som den norske tågutredaren Tom Stillesby fått från svenska näringsdepartementet.

Svenskarna vill begränsa farten på dessa linjer till 250 kilometer i timmen. Och då blir restiden mellan Oslo och Köpenhamn för lång för att järnvägen ska kunna konkurrera med flyget, säger Stillesby till Aftenposten.

Han säger att han inte har fått någon klar motivering från svenskarna.

– Det är väldigt oklart. Det finns egentligen inte något orsak. De har haft sin utredning och kommit med sin inställning om var det ska byggas höghastighetståg i Sverige. Det är inte mer med det, säger Stillesby.

I den svenska utredningen 2009 föreslogs ombyggnad av linjerna från Stockholm till Göteborg respektive Malmö för höghastighetståg med hastigheter upp till 340 kilometer i timmen. Men den svenska regeringen har hittills legat lågt i frågan.

TT