Biologin bortglömd i jakten på bättre antibiotika

1:59 min

Jakten på nya läkemedel som biter bättre än antibiotika måste breddas. Det menar mikrobiologen och antibiotikaforskaren Lynn Silver, som i veckan presenterade sitt recept för framtidens antibiotika för toppskiktet av forskare, politiker och experter i Bryssel.

– Vi har slängt hundratals miljoner i sjön genom att leta på fel ställe, säger hon. Men kanske är det just i haven vi ska leta.

Det har gjorts flera försök att hitta nya ekologiska nischer som kan gömma blivande mediciner, till exempel i världshaven men där har forskarna inte letat tillräckligt, enligt Lynn Silver.

På 50- och 60-talen användes mängder av substanser från naturen som läkemedel och nya antibiotikasorter skapades. Sen kom gentekniken och naturen övergavs. Nu finns åter bättre metoder att hitta naturliga substanser och då måste vi använda dem, säger Lynn Silver.

Men på andra områden har man varit desto noggrannare, vi har letat igenom alla substanser som finns i de kemiska biblioteken som läkemedelsbolagen besitter, säger Lynn Silver. Men där finns ingen substans som klarar det avgörande biologiska steget, att ta sig in i bakterierna och attackera dem inifrån.

Hon är kritisk till de senaste årens sökande efter enskilda molekyler som kostat alldeles för många miljoner dollar, kanske en miljard, i onödan, säger hon.

Lynn Silver efterlyser en lösning där akademin och industrin går ihop och delar på den kunskap som finns. Otto Cars som leder det internationella antibiotikanätverket ReAct, anser också att det måste till ett bättre samarbete.

– Här måste man ha en helt öppen process, där de fåtaliga forskare som finns inom industrin och inom universitetsforskningen samlar sig omkring det här problemet och delar med sig av sin kunskap och av sina misstag och tillsammans tar upp nya kriterier för hur antibiotikautveckling ska kunna se ut.