Strålbehandlad höftkula håller längre

Konstgjorda höftledskulor kan komma att hålla längre om plasten behandlas med strålning, det visar en doktorsavhandling från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. I två studier har skillnaderna mellan ordinarie höftledsproteser och såna gjorda av strålbehandlad plast undersökts, och i båda fallen höll de nya proteserna längre. Det här kan bli intressant för patienter eftersom alltfler unga och aktiva personer behöver höftproteser, och då är risken annars stor att den nya höftkulan inte håller livet ut.