Barn ska ha dödats i Natoanfall i Afghanistan

I Afghanistan har minst 52 personer, varav de flesta civila, dödats i de Natoledda Isaf-styrkornas flyganfall på sistone, uppger afghanska myndigheter. Bland annat ska tolv barn och två kvinnor ha dödats i Helmandprovinsen när amerikanska marinsoldater begärde flygunderstöd när deras bas besköts.

Isaf har inlett en utredning av flyganfallet.

Civila dödsoffer är en av de största orsakerna till missnöjet med utländsk truppnärvaro i landet.

 (TT-AFP)