Invigningen av nya Svinesundsbron - en dyr historia

Kostnaden för invigningen av den nya Svinesundsbron i juni nästa år kommer att bli hela 9 miljoner kronor. Med en massa festligheter och evenemang i anslutning till själva broöppnandet. Svenska och norska vägverken får stå för det mesta av kostnaderna, men de vill att Strömstads och Haldens kommuner ska bidra med 300 000 kronor vardera. Strömstad planerar att bidra med åtminstone 200 000 kronor till invigningen.