Stark kritik mot GMO-rapport

1:36 min

Studien som visar att Sverige förlorar hundratals miljoner kronor per år genom att inte odla de vanligaste genmodifierade grödorna som Ekot rapporterat om får kritik från flera håll, bland annat från Christel Cederberg som är doktor i miljövetenskap. Hon menar att såväl de ekonomiska vinsterna som de positiva miljöeffekterna är väldigt kortsiktiga.

Finansdepartementets expertgrupp för miljöstudier kommer i sin studie fram till att EU-länderna halkar efter övriga världen i utvecklingen av GMO-grödor. Men Christel Cederberg som är doktor i miljövetenskap är kritisk till expertgruppens slutsatser.

– Den vanligaste är att bygga in en resistens mot ogräsmedlet glyfosat och det handlar den här undersökningen mycket om. Jag tror att vinsterna är väldigt kortsiktiga, eftersom när man börjar bygga upp ett odlingssystem och bara sprutar med glyfosat som enda ogräsmedel är det mycket stor risk att ogräsen anpassar sig och utvecklar resistens och till slut tas de inte död på med glyfosaten och man får ta in andra bekämpningsmedel och kostnaderna går upp, säger hon.

Frågan som expertgruppen för miljöstudier hade att leta svaret på var vad det kostar att avstå från genmodifierade grödor i jordbruket. Och för att hitta svaret jämförde den pensionerade professorn i teoretisk ekologi, Torbjörn Fagerström, tre genmodifierade grödor med de sorter som odlas i dag.

Han kom fram till att storskalig odling av de genmodifierade grödorna skulle öka avkastningen avsevärt och dessutom frigöra mark för exempelvis naturreservat. EU-länderna förlorar mångmiljardbelopp på att inte odla mer GMO-grödor, enligt Torbjörn Fagerström.

– Grödorna har befunnits ofarliga för såväl miljö som för människors och djurs hälsa. Då är detta en kostnad som är fullkomligt onödig att ta, säger Torbjörn Fagerström.

Men att GMO-grödorna inte skulle påverka miljön håller Christel Cederberg inte heller med om. Resistensen mot ogräsmedel tvingar fram giftigare medel som påverkar miljön, säger hon.

– Även de positiva miljöeffekterna kan snabbt försvinna om man får fram ett odlingssystem som skapar resistenta ogräs, säger Christel Cederberg.