Biståndspengar förs över till verksamhet i Sverige

1:57 min

Regeringen fortsätter att föra över miljoner från biståndsbudgeten till asylmottagningen i Sverige. I år överförs sammanlagt 5,3 miljarder, främst för att kunna ta hand om allt fler flyktingar i Sverige, och det kritiseras av oppositionen.

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

– Vi jobbar nu i väldigt svåra miljöer, där duktiga Sida-utsända också försöker följa biståndsarbetet på plats, inte minst i Afghanistan där det är väldigt svårarbetat, men där också säkerhetsläget är osäkert. Och där har då kostnaderna för Sida ökat i den delen och det behöver vi kompensera för i budget, säger Gunilla Carlsson.

Oppositionen i riksdagen är kritisk till att allt större summor avräknas från biståndsbudgeten.

– Ja, vi är väldigt, väldigt kritiska till det här förslaget från regeringen. Det innebär ju faktiskt att man tar pengar från biståndsverksamhet för att finansiera verksamhet i Sverige, säger Hans Linde som är biståndspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och sitter i utrikesutskottet.

– I ett läge när vi vet att vi har över en miljard människor just nu på jordklotet som är hungriga, när vi vet att fattigdomen igen ökar i världen, så tycker vi att det är helt fel läge att ta resurser ur biståndsverksamheten och finansiera verksamhet i Sverige.

Biståndsminister Gunilla Carlsson tillbakavisar kritiken och menar att regeringen bara följer allmänt accepterade internationella regler.

– Vi räknar av i enlighet med de internationella regler som finns och enligt de principer som Sverige tillämpat sedan tidigt 90-tal, säger hon.