Bara bra att få läsa journalen

För den som drabbas av cancer är det egentilgen bara en fördel att få full tillgång till sin egen journal. Det visar franska forskare som har testat 300 patienter på Paoli-Calmette-institutet i Marseille.

En grupp av patienter fick ett eget exemplar av sin journal och dessutom hjälp att tolka vad där stod, medan den andra gruppen fick muntlig information när de bad om det, eller när doktorn valde att berätta.

De som fick läsa sin journal blev inte mer oroliga för det, och deras livskvalitet var på samma nivå som hos de övriga.

Dessutom var det fler av "journal-läsarna" som tyckte att de blev väl informerade och de var också mer nöjda med den information de fick.

Slutsatsen blir att en kopia på journalen kan vara ett bra komplement till muntlig information, konstaterar forskarna i artikeln som det amerikanska cancersällskapets tidskrift Cancer publicerar på webben.

Studien gjordes på patienter som nyligen fått besked att de hade bröstcancer, tjocktarmscancer eller lymfom och som behandlades med cellgifter.

Referens
Gravis, G. et al: Full access to medical records does not modify anxiety in cancer patients - results of a randomized study. Cancer; Published Online: May 23, 2011. doi:10.1002/cncr.26083.