Rekordhöga koldioxidutsläpp i fjol

Utsläppen av koldioxid blev förra året de högsta som hittills uppmätts, uppger den internationella Enerigimyndigheten IEA. Efter en nedgång 2009 på grund av den globala finanskrisen, ökade utsläppen igen år 2010.

44 procent av utsläppen kom från kol, 36 procent från olja och 20 procent från naturgas.

Räknat per capita släppte OECD-länderna ut 10 ton. Kina släppte ut 5,8 ton och Indien 1,5 ton och de ländernas utsläpp växer snabbt.

Det tidigare rekord var från 2008, men slogs i fjol med fem procent högre när de kom upp i 30,6 gigaton.

IEA:s chefsekonom Faih Birol anser att detta är ett ”allvarligt bakslag” i deras förhoppning att nå målet – att temperaturen inte ska ökas mer än två grader, som FN kom överens om 2010.

”Det här är ytterligare en väckarklocka”, säger han.

Lars Westermark som är enhetschef för klimat- och luftenheten på Naturvårdsverket förklarar varför utsläppen har ökat så mycket.

– Den ekonomiska återhämtningen har bidragit till att det tagit fart i industrin igen. Efterfrågan på energi har helt enkelt ökat, säger han.

Vilken del av världen står för den största delen av ökningen?

– De snabbväxande ekonomierna i Asien har en stor del av det här. Men det är också vi här i Europa som starkt bidrar till ökningen. Även Sverige har de företag som deltar i handeln med utsläppsrätter att utsläppen under 2010 har ökat.

– Om de här utsläppen fortsätter öka kommer vi att missa tvågradersmålet och vi kommer kanske att landa på en ökning av mellan fyra och sex procent istället. Det innebär stora påfrestningar på både människor och ekosystem och skapar svårigheter för till exempel livsmedelsförsörjning, säger Lars Westermark.

Ekot