Värnamo

Nu ska marken renas

1:24 min

Det är den smutsigaste marken i Värnamo, så förorenad att den faktiskt hotar värnamobornas dricksvatten. Nu ska marken saneras.

Det handlar om gamla Värnamo-tvätten, där giftet i marken hotar värnamobornas dricksvatten. Hur många år det kommer att ta att sanera marken vet ingen idag. Saneringskostnaden kommer att hamna i storleksordningen 50 miljoner kronor, där staten betalar det mesta.

– Det allvarliga med den här föroreningen är att den påverkar grundvattnet. Det är det som når Ljuseveka vattenverk som förser en stor del av Värnamo kommun med dricksvatten säger miljöinspektör Lars-Ingvar Björk.

Det är mycket som grävs ner och det ser mer ut att bli en permanent anläggning, blir det det?

– Det är så att själva saneringen av det mest förorenade området, själva källan, tror vi kommer hålla på i mellan 2-5 år. Men de här pumparna som är nedsatta, tre stycken, kommer gå så länge det finns behov av dem. Vi pratar idag om att det kan vara tio år men det kan bli betydligt längre också.

Varför har det tagit så lång tid, föroreningen upptäcktes ju redan 1996?

– Bra fråga, sådan här ärenden tenderar att ta lång tid. Det räcker inte med att konstatera att området är förorenat utan även att veta hur man åtgärdar det säger Lars-Ingar Björk.