Var tredje invandrad ungdom står utan jobb

1:32 min

Allt färre utlandsfödda ungdomar får jobb. Det visar siffror från statistiska centralbyrån. Var tredje invandrad ungdom mellan 19 och 24 år står utan arbete. 2008 gick ungefär var femte invandrad ungdom utan jobb. Det rör sig om drygt 20 000 personer som saknar arbete och nu lovar migrationsminister Tobias Billström att regering ska se över problemen.

– Vi har från regeringens sida bestämt att det här blir en prioriterad fråga. Tillsammans med regeringen kommer vi att jobba fram lösningar på de här problemen. En del av arbetet med att förändra gymnasieskolan är redan igång vilket också kommer att betyda en del.

Menar du kommande generationer? De drygt 20 000 personer som står i arbetslöshet, vad kan man göra för dem?

– Ingenting kan åstadkommas om vi inte jobbar hårdare när det gäller inträdet på arbetsmarknaden och därför är det viktigt att se om det här systemet med etableringslotsar som regeringen har infört, hur det fungerar ute på fältet. Vi måste förkorta tiden in på arbetsmarknaden, oavsett om man kommit som asylsökande med uppehållstillstånd eller om man redan befinner sig här i riket.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tycker också att utbildning är det viktigaste medlet och menar att de arbetslösa ungdomarna med invandrarbakgrund borde sätta sig i skolbänken igen.

– Konkret så har man en möjlighet nu att gå tillbaka till skolan och få ett förhöjt studiebidrag på drygt 6 000 kronor i månaden om man väljer att slutföra sin utbildning. Det är ett konkret råd till dem som inte har någon utbildning att stå på. Eller så kan man satsa på en folkhögskoleutbildning eller att man utnyttjar praktik eller arbetsmarknadsutbildning , att man faktiskt går till arbetsförmedlingen, säger hon.

Vad har ni för ansvar för att det har blivit så här?

– Vi har ett ansvar att skolan ska leverera. Det är därför vi också gör om skolan så att den ska möta varje barns och varje ungdoms behov. Att ha en bra grund att stå på för att förebygga arbetslöshet.