Ökad tillväxt i Sverige

Tillväxten i Sverige blir allt högre. Under andra kvartalet i år ökade BNP med 3,4 procent, enligt SCB.

Det betyder att tillväxten har ökat med 0,9 procent jämfört med första kvartalet, då tillväxten var 2,6 procent.