Tysklands strömförsörjning måste stöpas om

1:58 min

Som första stora industrination har Tyskland i dag bestämt sig för att avveckla all kärnkraft i landet. År 2022 ska de sista av Tysklands 17 kärnreaktorer tas ur bruk för gott. Vid en presskonferens sa förbundskansler Angela Merkel att Tysklands energiförsörjning helt måste stöpas om.

– Framtidens strömförsörjning kräver en helt ny arkitektur, sa förbundskanslern.

En klar majoritet av tyskarna vill avveckla kärnreaktorerna. Inte ett enda parti i den tyska förbundsdagen vill behålla atomkraften i landet och med den bakgrunden fick regeringens beslut motvilligt beröm till om med från oppositionen.

– Det är bra att regeringen har intagit ståndpunkten som vi och de gröna har haft länge, sa socialdemokraternas ledare Sigmar Gabriel.

Kritik kommer däremot från näringslivet, stigande elpriser och en mindre pålitlig strömförsörjning hotar Tysklands plats som världen näst största exportland heter det. Industrikoncernen Daimlers styrelseordförande menar att de hastiga besluten efter kärnkraftskatastrofen i japanska Fukushima är känslostyrda och inte rationella.

Också energiföretagen som driver de 17 tyska kärnreaktorerna är kritiska. Två av dem, RWE och Eon säger att de förbehåller sig rätten att stämma tyska staten för inkomstbortfall. Svenska Vattenfall, som driver två av de åtta reaktorer som tas ur drift nu på en gång, vill inte uttala sig.

Kärnkraften står för knappt en fjärdedel av den tyska elen och frågan är vad som ska ersätta den nu. Regeringens svar är en storsatsning på förnyelsebar el och energibesparingar.

Det flesta utomstående analytiker utgår också ifrån ett större beroende av kol och gas men regeringen står fast vid att Tyskland ska minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent fram till år 2020. Alltså under ungefär samma tidsperiod som kärnkraften ska avvecklas.