Orsaken till strömavbrott hittat

Det var ett träd som fallit över en kraftledning vid reningsverket som orsakade strömabrottet i delar av Flen på onsdags eftermiddagen. Såväl reningsverket som flera industrier i området Flensby var utan ström i över två timmar under onsdagen.

Under strömavbrottet rann 200 till 250 kubikmeter orenat vatten ut utan att renas. Felet åtgärdades strax efter klockan fem på eftermiddagen och inga av problemen återstår idag.