Friskola anklagas för att strunta i mobbning

Under drygt tio års tid har ledningen för Montessoriskolan Casa dei Bambini i Göteborg struntat i att agera mot mobbing. Det hävdas i en stämningsansökan som lämnats in i dagarna. Fyra familjer kräver skolan på tillsammans drygt en miljon i skadestånd för upprepade kränkningar.

– Det som är speciellt med det här ärendet är att det är en friskola som borde vara rädd om sitt renommé, och att det är fyra elever som under mycket lång tid har blivit kränkta på olika sätt och skolan har inte reagerat på något sätt, säger advokat Jörgen Frisk.

Mobbningsärenden i rätten brukar vara en tvist mellan Barn- och elevombudet, BEO, och skolans huvudman.

Två av de här fallen har också blivit granskade BEO, som utdelade viss kritik i det ena fallet men valde att inte driva de vidare. De övriga två fallen ligger för långt tillbaka i tiden.

Därför har de fyra familjerna valt att driva fallet privat. Advokat Jörgen Frisk har gott hopp om att vinna målet.

– Om man läser stämningsansökan ser man att det är enorma kränkningar de här barnen blivit utsatta för under lång tid. Det borde rimligtvis skolledningen ha tagit till sig och gjort någonting. De har alltså inte gjort någonting, säger han.

Enligt stämningsansökan har skolledningen inte bara struntat i de återkommande signalerna om att det fanns mobbning. Vid flera tillfällen kände sig elever och föräldrar också direkt motarbetade.

Peter Axelssons dotter gick på skolan 2006.

– Jag har aldrig varit med om att vuxna har varit så ointresserade av att hjälpa till när ett barn känner sig utsatt, säger Peter Axelsson.

– Ju mer vi krävde att skolan skulle göra något ju mer sköt man över skulden på henne. Man sa att hon minsann också gjort saker, och så gjorde man ingenting alls för att komma åt det här. Hon mådde jättedåligt, gick ner i vikt, fick sömnsvårigheter och ständig huvudvärk.

Rektor Marie Rydberg vill inte kommentera enskilda fall, men hon håller inte med om att skolledningen skulle vara ovillig att agera mot mobbing.

– Generellt så tycker jag att vi agerar väldigt mycket här på skolan. Vi tycker att det här är jätteviktigt och välkomnar att det prövas. Vi har resonerat mycket kring det här och så kommer det fram att det är någonting. De här frågorna är man aldrig färdig med, säger Marie Rydberg.