Delade meningar om kungens framträdande

2:32 min

Intervjun med kungen är ett exempel på att kungahusets ställning har försvagats, menar Thomas Lindkvist som är professor i historia vid Göteborgs universitet.

– Sådana här saker hade inte kunnat göras mot tidigare monarker. Här tvingas kungen mer eller mindre i en intervju göra en dementi för vad han gjort eller inte gjort eller påstås ha gjort. Det är naturligtvis ett exempel på att kungahuset har privatiserats på ett helt annat sätt än tidigare. Det blir en kändisfamilj bland många andra, säger Thomas Lindkvist.

Statsvetaren Cecilia Åse poängterar att det skulle vara problematiskt ifall det senare visar sig att något av det som kungen sade i intervjun inte stämmer. Hon hänvisar till grundlagen.

– I förarbetena är tanken att statschefen ska symbolisera det som är gemensamt, det vi kan vara överens om. Jag tänker att den möjligheten, att kunna symbolisera det, kan bli problematisk om man hamnar i ett läge där ord väldigt tydligt står mot ord, säger Cecilia Åse.

PR-konsulten Birger Östberg tycker att kungen borde ha gjort sina förnekanden redan i höstas.

– Hittills har hovets pressavdelning eller kungens rådgivare inte lyckats särskilt väl. Det här framträdandet borde ha kommit mycket, mycket tidigare. Problemet nu är att nu står ord mot ord och många tycker nog att det har hunnit komma alldeles för mycket rök för att det inte ska finnas någon eld alls, säger han.

Hur tror du att kungens anseende påverkas av den senaste intervjun?
– Jag tror att han stärker sina kort särskilt bland dem som stöder monarkin. Jag tror han övertygar dem. Samtidigt kanske splittringen ökar på det sättet att många andra misstror kungen och därmed misstänker att han begår ytterligare ett fel genom att i så fall ljuga.

Men Birger Östbergs kollega, pr-konsulten Marianne Djudic, är mer imponerad av framträdandet i går.

– Jag tycker att han gjorde mycket bra ifrån sig och svarade ärligt och från hjärtat. Han borde ha gjort det här mycket tidigare, men bättre sent än aldrig, säger Marianne Djudic.

Tror du att intervjun sätter stopp för spekulationerna som pågått?
– Jag vet inte om de kommer sätta stopp för spekulationerna, men så mycket mer kan han inte göra. Det kommer säkert pratas vidare, men det här gör att han kan gå vidare till ett yrkesutövande. Nu har han svarat på alla frågor.