Storsatsning på sjötransporter

200 miljoner kronor satsas nu på att minska miljöpåverkan och effektivisera båttransporter på bland annat Östersjön. Det är EU-projektet Mona Lisa som med hjälp av förbättrad teknik vill få sjötransporterna att bli bättre och snabbare. En viktig del i det här är att ta fram dom bästa färdvägarna genom att kartlägga hur botten ser ut så att man kan hitta dom kortaste vägarna för transporter att ta. Sverige, Danmark och Norge ingår i projektet.