Inget slut i sikte på ehec-smittan

1:37 min

I Tyskland fortsätter antalet döda och smittade till följd av utbrottet av ehec-bakterien att öka. Hittills har 14 människor dött och fler än 1400 har insjuknat. Myndigheterna konstaterar att det inte finns något slut i sikte.

Efter ett krismöte mellan den tyska regeringen, delstaterna och myndigheterna står det klart att experter räknar med ett allt mer utbrett spridningsområde och fler dödsfall under de kommande dagarna. 

Av de 1 400 människor som man vet, eller tror, har smittats av ehec här i Tyskland har hittills 353 utvecklat den allvarliga komplikationen som går under förkortningen HUS. Det är ett livshotande tillstånd där bland annat njurarnas funktion kan slås ut. 

Utöver de 39 människor som har insjuknat i Sverige, har fall av ehec nu bekräftats i Danmark, Storbritannien, Österrike och Nederländerna. Från Frankrike rapporteras om tre misstänkta fall och också amerikanska medborgare ska ha drabbats. Samtliga fall kan härledas till utbrottet i norra Tyskland. 

Ehec-bakterien finns i magen på idisslare och människor kan till exempel få i sig den via råa grönsaker som inte har tvättats ordentligt sedan de gödslats med kogödsel.

I samband med det pågående utbrottet har misstanken hamnat främst på gurkor från Spanien och flera länder har nu förbjudit import av grönsaker därifrån. Också i länder som inte har förbjudit import har efterfrågan på spanska grönsaker rasat och jordbrukarna tvingas nu förstöra sin skörd. 

Det redan hårt ekonomiskt pressade Spanien förnekar att gurkor därifrån ligger bakom utbrottet och landet har sökt hjälp från EU för att kompensera för de förlorade importintäkterna.