BORÅS

Ehec-smittad avled på SÄS - första dödsfallet i Sverige

1:33 min

En kvinna i 50-årsåldern som vårdats för tarmbakterien ehec har i dag avlidit på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Kvinnan var inlagd på sjukhuset sedan i söndags efter en Tysklandsresa. Trots omfattande insatser avled kvinnan.

Kvinnan var tidigare i stort sett frisk, berättar chefläkare Jerker Isacson på SÄS. Det var på en resa i norra Tyskland som hon insjuknade efter några dagar med tecken på magsjuka. Tillståndet förvärrades och hon sökte sjukvård på SÄS i söndags.

– Trots intensivvård och omfattande insatser gick hennes liv inte att rädda på grund av alla komplikationer som tillstötte, säger Jerker Isacson.

Hur smittar ehec?

– Man behöver få den i sej via munnen. Oftast är det via vatten, man har bevattnat grönsaker med gödslat vatten. Man kan också få det genom opastöriserad mjölk.

Ehec kan även smitta från en person som insjuknat till en annan. Exempelvis om man i samband med toalettbesök får bakterier på händerna - och via maten.

Finns det risk att smittan sprider sej här på sjukhuset?

– Nej, våra vanliga hygienrutiner är oftast fullt tillräcklinga för att förhindra det här, säger Jerker Isacson.

Dödsfallet är det första i Sverige efter att ehec-smittan från norra Tyskland uppmärksammats.

På Södra älvsborgs sjukhus vårdas ytterligare en man i 70-årsåldern för ehec, men hans symptom uppges vara lindriga.

Mycket farlig variant
Totalt vårdas enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) 41 ehec-smittade människor i Sverige, i sex olika landsting: Västra Götaland, Stockholm, Skåne, Jämtland, Halland och Jönköping.

För femton av dem bedöms läget som allvarligt, med svåra komplikationer, och enligt SMI är det ovanligt många av de smittade som blivit allvarligt sjuka.

– Relativt sett är det en mycket hög andel. Vid tidigare utbrott har antalet svårartade fall varit lägre. Denna ehec-variant vi har nu är mycket farlig, säger Sofie Ivarsson, epidemiolog på SMI.

Fortfarande är det inte helt klarlagt varifrån smittan kommer. Misstanke har riktats mot spanska grönsaker och vissa länder har infört importförbud, men något importförbud i Sverige är inte aktuellt i nuläget. 

– De livsmedel som har pekats ut av tyska myndigheter, där har vi inga uppgifter om att de finns i Sverige. De sjukdomsfall som finns i Sverige, är alla kopplade till resor i Tyskland. Det är alltså ingen i Sverige som blivit sjuk av att äta livsmedel här i Sverige, säger Anna Brådenmark, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

EU i krissamtal
Tyskland är hårt drabbat av utbrottet. Hittills har 14 människor dött och 1 400 insjuknat efter att ha smittats.
Över 300 patienter vårdas med den allvarliga blödnings- och njurkomplikationer HUS, en sjukdom som orsakar blodiga diarréer och svåra leverskador som kräver intensivvård och kan leda till döden.

– Normalt har vi omkring 1 000 fall per år, men nu har vi haft 1 200 på bara tio dagar, säger Jan Galle, chef för en klinik i västra Tyskland till AFP.

Ehec-fall har nu rapporterats från Sverige, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Österrike, Frankrike och Schweiz, vilka alla tycks ha sitt ursprung i Tyskland.

Har inträffat förr
Dödsfall orsakade av ehec inträffar med jämna mellanrum i Sverige. Enligt Sofie Ivarsson på SMI rör det sig om uppemot fem dödsfall de senaste fem-sex åren. Men det har rört sig om ströfall och smittkällan har inte gått att spåra.

Den variant som nu grasserar kan ge upphov till så kallad hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), vilket innebär sönderfall av de röda blodkropparna och njursvikt.

P4 Sjuhärad/TT