Papperslösa kan få samma sjukvård som andra

Gömda och papperslösa ska få samma sjukvård som andra som bor i Sverige. Det föreslår en statlig utredning senare i eftermiddag.
– Det är väldigt viktigt att vård ges på lika villkor. Alla människor har rätt till vård, det ska inte behöva vara beroende på vilken ordning man har på sina papper, säger socialminister Göran Hägglund.

I dag har papperslösa, det vill säga personer som lever i Sverige men aldrig sökt några tillstånd, bara rätt till omedelbar akutvård om de blir sjuka.

Landsting har också rätt ta betalt för vad vården faktiskt kostar.

Rätten till vården för bland annat papperslösa har utretts under ett och ett halvt år. I dag föreslår en statlig utredning att papperslösa ska få rätt till samma vård som andra i samhället, och att vården även ska vara subventionerad.

Samma sak ska gälla asylsökande, men också personer som lever gömda efter avslag på asylansökande.

När det gäller tandvård förslås i utredningen att gömda och papperslösas barn ska ha samma rättigheter som barn bosatta i landet, det vill säga att tandvården ska vara gratis. För vuxna föreslås strängare regler.

Lina Gamble, verksamhetschef på läkare i världen, har en mottagning för gömda och papperslösa på en hemlig adress i Stockholm. Hon hoppas på ändrade regler.

– Det är faktiskt så att lagstiftningen erkänner de papperslösa, säger Lina Gamble.

Vården för papperslösa har tidigare splittratt de borgerliga partierna. Detta eftersom moderaterna enbart velat ha generösare regler för gömda kvinnor som behöver mödravård, medan Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern vill gå betydligt längre.

I mars i år gjordes dock en överenskommelse mellan de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet om att utvidga rätten till vård till att omfatta fler.

Socialminister Göran Hägglund ser ingen risk att fattiga personer från andra länder kommer att söka sig till Sverige för att söka få billig vård.

– Det finns ingenting i studier från andra länder som tyder på att människor dras till länder för att man har rätt till sjukvård, säger Göran Hägglund.

Utredningen i dag bedömer att det är svårt att beräkna vad det kostar om samhället går in och betalar vård för papperslösa och gömda, men som mest handlar det om 2,2 miljarder årligen. 

– De hittillsvarande erfarenheterna från landsting som har öppnat upp den här möjligheten är att kostnaderna är mycket små, säger socialminister Göran Hägglund.

Men migrationsminister, moderaten Tobias Billström, underkänner utredningen. De ekonomiska konsekvenserna har inte utretts tillräckligt enligt honom.

– Jag tycker att man måste vara tydlig med att hållningen inte är allt åt alla. Man måste differentiera, och det har man inte gjort i utredningen, säger migrationsminister Tobias Hellström.