Kristi himmelsfärds dag

De svävande

Ingvar Storm samtalar med författaren och poeten Lars Gustafsson. De sitter på en parkbänk vid Djurgårdsbrunnsviken en strålande försommardag och talar om fåglarna i hans dikter och runt omkring oss. Merparten av dikterna är hämtade ur hans diktsamling ”Fåglarna” (1984). Lars Gustafsson har också skrivit en alldeles ny dikt: I jordebrynet Försommardag.Här finns de flygande,Alltför lyckligt ovetande. Här finns de simmandeAlltför tyngda av smärtanAtt en tidsrymd finnas till. Och vi som tillhör jordebrynetVi, som är över och underde alltför verkliga, Vi overkliga, mellan alla riken. Lars Gustafsson