KU: ”Ministrarna allt sämre på att svara i tid”

1:45 min

En av de punkter som kritiseras är att ministrarna med tiden blivit allt sämre på att i tid svara på de frågor som riksdagsledamöterna vill ställa i riksdagens kammare.

– Sena interpellationssvar är väldigt allvarligt, därför att det är riksdagsledamöternas möjlighet att ha en ordentlig kontrollmakt på regeringen. Blir svaren för kommer debatten hållas ganska långt efter att frågan väcktes, vilket till viss del tar udden av debatten, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas främsta företrädare i KU.

När riksdagsledamöterna ställer frågor till ministrarna som ska leda till en debatt i kammaren, förväntas ministrarna ställa upp i talarstolen inom två veckor.

Men förra året dröjde det mer än två veckor i nästan två tredjedelar av fallen. Det är det sämsta resultatet under den period KU kontrollerat från 2002 och framåt.

KU har tidigare kritiserat ministrarnas sena svar och hade förväntat sig en förbättring. Nu menar KU att det är otillfredsställande att trenden i fel riktning fortsatt.

En punkt som flera i oppositionen menar är den allvarligaste är att dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson i valrörelsen lät påskina att han i ögonblicket tillsatt en översyn efter att djurhållningen på minkfarmer ifrågasatts - trots att översynen redan var igång.

– Det är en tydlig brist, det är vad vi kommer fram till, säger Sven-Erik Österberg, säger moderaten Per Bil.

På ett par punkter har den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna bildat en majoritet som kritiserar regeringens agerande.

Exempelvis gäller det regeringens förslag om förhandsprövning av nya tjänster i Sveriges radio och Sveriges television, som KU menar inte stämmer med det riktlinjer för företagen som riksdagen tidigare beslutat om.

De fyra partierna är också kritiska till att regeringen inte rapporterade till riksdagen om att kostnaderna för den nordiska stridsgruppen 2008 kraftigt ökade.

– Jag tycker att det är allvarligt. Ska riksdagen kunna ta ställning och fatta beslut om statsbudget så måste man också få en bra information, säger Miljöpartiets Peter Eriksson.