Oppositionen kräver att få granska monarkin

1:36 min

Efter den uppmärksammade intervjun med kung Carl Gustaf där han förnekar att han haft kännedom om sin vän Anders Lettströms kontakter med kriminella kvarstår kravet från flera håll att statschefen ska kunna granskas bättre än i dag.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt säger på tisdagen att han litar fullständigt på kungens svar.

– Det finns ingen som helst anledning för mig att ifrågasätta sanningshalten i det som statschefen sagt. Jag har ingen annan information, säger Håkan Juholt.

– Bakom varje drev finns en människa och en familj. Och jag har ingen anledning att ifrågasätta det han sagt, säger han.

Däremot planerar partiet ändå att diskutera om de kommer att lägga en motion i riksdagen om att se över hur statschefen skulle kunna granskas bättre och ge mer insyn i hur apanaget används.

Enligt Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson, MP, är kungen inte en granskningsfråga för KU.

– Om det inte hänt något allvarligare eller något brottsligt så är det upp till medierna, säger Peter Eriksson till TT.

Vänsterpartiets Lars Ohly är tydlig med kravet på mer insyn.

– Granskningen är i stor utsträckning beroende av hans välvilja och jag menar att vi måste ha någon form av granskningsorgan så länge vi har monarki i Sverige, säger Lars Ohly.

Hovets informationschef Bertil Ternert förstår inte den kritik som uppkommit om att kungen fortfarande inte svarat tillräckligt tydligt.

– Den viktigaste frågan i gårdagens intervju var ju att besvara den koppling som påstods kungen och Anders Lettström har i de här sammanhangen. Och där var kungen väldigt tydligt med att ta avstånd kring Anders Lettströms agerande, säger han.

Herman Meltzer
Mats Eriksson
Marcus Eriksson