Mer aggressiv sort av ehec än tidigare

2:21 min

En kvinna i Borås blev den första i Sverige som dog i ehec-utbrottet kopplat till Tyskland. Hittills har 41 svenskar insjuknat enligt Smittskyddsinstitutet i ett utbrott som verkar vara allvarligare än tidigare gånger. Nu pågår ett intensivt sökande efter smittkällan

– Det verkar som att det här utbrottet och den här stammen som nu sprids i Tyskland, är av en mer aggressiv sort. Det är en större andel av dem som blir smittade med ehec-bakterien som faktiskt får allvarliga komplikationer, säger Britta Björkholm, enhetschef på Smittskyddsinstitutet. 

Det första svenska dödsfallet med koppling till ehec-utbrottet i Tyskland var en kvinna i 50-årsåldern. Hon var tidigare frisk men sökte vård för magsjuka efter att ha varit i Tyskland. 

– Hon blev tilltagande allvarligt sjuk, och det gjorde att hon krävde intensivvårdsbehandling. Trots omfattande insatser gick hennes liv tyvärr inte att rädda, på grund av alla komplikationer som tillstötte, säger Jerker Isacson, chefsläkare på Södra Älvsborgs sjukhus, där kvinnan vårdades. 

Varje år smittas runt 300 svenskar med ehec, men dödsfall är mycket ovanliga. I det nuvarande utbrottet finns alltså 41 fall hittills enligt Smittskyddsinstitutet. Av dem utreds 15 för den allvarliga komplikationen HUS, som påverkar njurar och blodkroppar. 

En stor del av fallen finns i Västra Götaland, där Peter Ulleryd är biträdande smittskyddsläkare, och han säger att det är viktigt att personer som varit i Tyskland och blivit sjuka söker vård. 

– Har man rest i Tyskland, ätit i Tyskland och insjuknat med mag- och tarmsymptom så tycker jag absolut att man ska kontakta sjukvården för bedömning och eventuellt provtagning, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd. 

I Tyskland misstänks nu 1 400 människor ha smittats och 14 personer har avlidit. Också från Danmark, Storbritannien, Österrike och Nederländerna finns bekräftade fall. Fortfarande är det inte helt klarlagt varifrån smittan kommer, men misstanke har riktats mot spanska grönsaker och vissa länder har infört importförbud, men något importförbud i Sverige är inte aktuellt i nuläget. 

– De livsmedel som har pekats ut av tyska myndigheter, där har vi inga uppgifter om att de finns i Sverige. De sjukdomsfall som finns i Sverige, är alla kopplade till resor i Tyskland. Det är alltså ingen i Sverige som blivit sjuk av att äta livsmedel här i Sverige, säger Anna Brådenmark, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.