Frukost på försök

Till hösten kan högstadieelever i Simrishamn få frukost i skolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår en försöksverksamhet efter en motion från vänsterpartiet. Arbetsutskottet uppmanar barn- och utbildningsnämnden att välja ut en högstadieskola i Simrishamn där idén kan prövas. Enligt förslaget får eleverna betala 6 kronor per person för skolfrukosten.