Fällda för utebliven kommentar - vi ber om ursäkt

Vi fälldes i veckan av granskningsnämnden för radio och TV. Fällningen gällde ett inslag från i december i fjol, där vi avslöjade att den skribenten Israel Shamir hade en viktig roll i Wikileaks arbete. Vi betecknade i det programmet honom som antisemit. Han förnekar i anmälan att det är sant och är dessutom mycket kritisk till att han inte getts möjlighet att bemöta påståendet.
Granskningsnämnden har prövat både om påståendet om antisemitism bryter mot kravet på saklighet och om vi uppfyllt kravet på opartiskhet.
Nämnden anser att anklagelsen om att vara antisemit är så allvarlig att han skulle fått chansen att bemöta den. Det fick han inte - och vi sa som nämnden påpekar inte heller att han själv inte anser sig vara antisemit - och därför fälls vi för att ha brutit mot kravet på opartiskhet.
Nämnden kommer däremot fram till att vi inte var osakliga när vi betecknade Israel Shamir som antisemit. Granskningsnämnden uttrycker det som att vi hade "fog för att återge en förekommande bild av anmälaren" och därför inte brustit i saklighet. Vi har givit nämnden en rad belägg för vårt påstående. 
Vi ber Israel Shamir om ursäkt för att han inte fick kommentera beteckningen antisemit.