Skellefteå

Miljoner för nedgrävda gifter och saknat bygglov

En företagare i Skellefteå kommun misstänks för att ha grävt ner miljöfarligt avfall på sin industritomt. För det kräver nu kommunen honom på miljonbelopp. Dessutom krävs han på närmare en miljon för att en industribyggnad saknar bygglov.

Det handlar om kadmium, zink, bly kobolt och kvicksilver som hittats på tomten.

Bygg- och miljönämndens arbetskott beslutade igår om ett vite på 1,3 miljoner kronor om tomten inte saneras senast den 1 november, skriver Norran.

Samme företagare ska enligt tidigare beslut betala vite på 300 000 kronor om han inte städar på tomten. Dessutom ska han betala en straffavgift på 900 000 kronor för att en av byggnaderna saknar bygglov.