Kålsäter

Mindre mark får odlas i förorenat område

Miljö och byggnadsnämnden i Säffle har beslutat om utökade restriktioner för användandet av det före detta sågverksområdet i Kålsäter. Området har efter nya provtagningar uppvisat mycket höga koncentrationer av dioxin från tidigare doppningsvätska för impregnering.

Tidigare har större delen av marken varit tillåten att odla på, men nu tillåts endast ett mindre område där prover påvisat tillåtna koncentrationer av dioxin.

Miljö och hälsoskyddschefens tjänstemannaförslag där hela området enligt miljöbalkens försiktighetsprincip undantogs, röstades ner med röstsiffrorna 6 mot 3.